TEMA SeDAR’21

Tema Utama dalam seminar ini ialah:

Pemantapan Penyelidikan Pendidikan dalam Era Norma Baharu”

 

Sub tema umum :

Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21

Polisi Pendidikan

Pendidikan pra sekolah

Pedagogi Pendidikan Guru

Kreativiti dan Inovasi dalam Pendidikan

Pendidikan Khas dan Pemulihan

Penilaian dan Pentaksiran Pendidikan  Abad 21

Professional Learning Community (PLC)

Coaching and Mentoring

Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

Pengembangan Kurikulum

Penyelidikan Tindakan

Pendidikan Sejarah

Pendidikan Bahasa Arab

Pendidikan Islam dan Moral