TARIKH-TARIKH PENTING

PERKARATARIKH-TARIKH AKHIR
Pendaftaran  30 OGOS 2021  
Penyerahan abstrak    30 OGOS 2021    
Notis penerimaan abstrak05 SEPTEMBER 2021
Penyerahan manuskrip    30 SEPTEMBER 2021    
Penyerahan link YouTube Video Pembentangan 30 SEPTEMBER 2021