MAJLIS PERASMIAN

MASA

      ATUR CARA

8.30 pagi

Nyanyian Lagu Negaraku
Montaj 1

8.35 pagi

Bacaan Doa

8.45 pagi

Ucapan Alu-Aluan
Y.Bhg. Dr. Rosli bin Yacob
Timbalan Rektor Kanan
Pusat Kecemerlangan Akademik
Institut Pendidikan Guru Malaysia

9.00 pagi

Ucapan Perasmian dan Ucaptama 1
Y.Bhg. Tuan Syeikh Haji Zakaria bin Othman, AMK
Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah
Montaj 2

9.30 pagi

Ucaptama II
Y.Bhg. Profesor Dr. Ramlee bin Mustapha
Fakulti Teknikal dan Vokasional
Universiti Pendidikan Sultan Idris

10.00 pagi

Lagu IPGM
Majlis Perasmian Tamat

10.00 pagi

Pembentangan Seminar